اقدامات فرهنگی در کاهش تراکم ترافیک و تصادفات در شهرها موثر استایسنا/ کردستان سرپرست شهرداری بانه گفت: اقدامات سنتی برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش ازدحام و تصادفات در شهرها و جاده ها موثر است.

کمال خودری در جلسه شورای ترافیک در بانه گفت: برگزاری منظم جلسات منجر به خودکنترلی و هماهنگی تصمیمات و همکاری در اجرا می شود و علاوه بر آن در صورت انجام این امر نقش بسزایی در رفع مشکل خواهد داشت. مشکلات ترافیکی و بهبود ترافیک شهری.

وی افزود: اقدامات سنتی برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش ازدحام و تصادفات در شهرها و جاده ها موثر است.

سرپرست فرمانداری بانه گفت: همه باید برای رفع مسائل و مشکلات ترافیکی شهرستان تلاش کنیم و مدیریت هماهنگ کنترل ترافیک بین دستگاه های اجرایی داشته باشیم.

با توجه به درخواست ها و مطالبات مستمر شهروندان برای رفع مشکل ترافیک جاده شهید مطهری (کماربندی ۱) افزود: در جلسه شورای ترافیک نکات مهمی در خصوص شهر صادر و ابلاغ می شود. نکته ها. رسیدگی، بررسی و تعیین این گونه درخواست ها به نفع شهروندان محترم بسیار مهم است.

خدری در خاتمه یادآور شد: رسانه ها باید در آگاهی بخشی و آگاهی بخشی نقش بسزایی داشته باشند و در صورت انجام این مهم و مهم بسیاری از مشکلات شهرستان و مردم حل می شود که این امر مستلزم همکاری و همراهی رسانه ها در این زمینه است. این مسئله. در نظر گرفتن.

در انتهای پیام