اقتصاد فقط بخشی از کاهش باروری استایسنا/ زنجان استاندارد زنجان فقط بخشی از کاهش باروری بوده است و اهمیت فرهنگی بر روی مسائل اقتصادی گفت: اقتصاد اقتصادی د.

محسن افشارچی امروز (۵ اسفندماه) در جلسه شورای راهبردی جمعیت که در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، اظهار کرد: فرزندآوری در همه دنیا مسائل مهمی است، زیرا نمی‌خواهند مردم کشورشان سالمند شوند.

وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی بر مبنای اقتصادی در کاهش نرخ باروری است، افزود: اقتصاد بخشی از نرخ کاهش باروری بوده است، به طوری که تا سال ۹۵ باروری بالا بوده است و پس از آن کاهش پیدا کرده است.

این مسئول با اشاره به اشتباهات راهبردی در موضوع سقط جنین و افزایش آن، تصریح کرد: باید با خانم هایی که برای زایمان مراجعه می کنند باید به صورت ویژه درمان و رسیدگی شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه نسبت به آمارهای ارائه شده باید توجیه داشته باشیم، اظهاران کرد: باع

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری