افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد بی خانمان ها را دارد


آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفت که بیش از ۷۰ درصد بی خانمان ها و آواره های جهان از کشورهایی هستند که با مشکلات آب و هوایی از جمله افغانستان مواجه هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری طلوع، «فیلیپو گراندی» رئیس سازمان پناهندگان سازمان ملل نیز با بیان اینکه این کشورها شامل افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه و یمن می شوند، از مشکلات اقلیمی شکایت دارند. ، اگرچه باید در جلسات مربوط به اقلیم مورد بحث قرار گیرد، اما آنها نیز حضور دارند، اما اکثراً غایب هستند.

عبدالهادی اچکزی نماینده غیر رسمی افغانستان در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ گفت: افغانستان در دستور کار این کنفرانس نیست و هیچ نماینده رسمی از دولت طالبان در افغانستان در این نشست حضور ندارد. من نیز به عنوان نماینده غیر رسمی حکومت کابل در این دیدار حضور دارم.

برخی از خانواده های افغان که به دلیل تغییرات آب و هوایی بی خانمان شده اند می گویند که به شدت نگران زمستان هستند.

یکی از این افراد بی خانمان از منطقه پروان که به کابل آمده بود، گفت که سیلاب در ماه اگست سال جاری بسیاری از مناطق این منطقه را ویران کرد.

یکی دیگر از آن افراد می گوید: بچه های من گرسنه اند.

یکی دیگر از بی خانمان های منطقه لوگر گفت: با شروع سیلاب بی خانمان شدیم. من هم فقیر هستم.

از سوی دیگر، یکی از سخنگویان وزارت بیجاشدگان و بازگشت آنان نیز می گوید که حدود ۱۳۰ هزار افغان به دلیل تغییرات آب و هوایی بی خانمان شده اند.

در انتهای پیام