افزایش ۴۴ درصدی تردد خودرو در استانایسنا/ ایلام رئیس پلیس راه استان اجتناب کرده اند افزایش ۴۴ درصدی تردد خودرو در روزهای آغازین سفر نوروزی خبر داد.

سرهنگ “ابوالفضل کهزادی” تصدیق شد: در موضوع رصد دوربین های ترافیکی در ابتدای سفرهای نوروزی تردد خودرو افزایش چشمگیری را نماد می دهد.

وی افزود: در موضوع تعمیر محدودیت های تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز بازدید به نوروز، این کمیت تردد در محورهای استان پیش سوراخ بینی می شد کدام ممکن است در بازرسی دوربین ها نماد داد کدام ممکن است تردد خودروها ۴۰ سهم افزایش خواهد یافت. نسبت به مدت درست مثل سال قبلی.»

کهزادی ادای احترام به شد: در رصد {انجام شده} محورهای ایلام – صالح آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام – سرابله تردد بیشتری داشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند کانال {اطلاع رسانی} پلیس راه استان ایلام، رئیس پلیس راه استان اظهار کرد: امیدواریم تمامی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان در حین رانندگی نهایت دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را در اصل کار شخصی قرار دهند. . با ارتکاب تصادف. – موجب تخلف شود، باعث حوادث ناگوار نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز را تلخ نکند.

انتهای پیام/