افزایش ۲۳ درصدی جمعیت هوبر در کشوربر اساس سرشماری سال ۱۴۰۰، جمعیت هوبره در کشور ۲۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا. برنامه سرشماری و پایش گونه های هوبره همزمان با همکاری محیط بانان و اداره حفاظت از محیط زیست مناطق در منطقه پراکنش بین ۱۵ تا ۳۰ دسامبر ۱۴۰۰ انجام شد.

بر اساس آخرین اطلاعات از ۱۶ استان شرکت کننده در برنامه ملی هوبرا در سال ۱۴۰۰، ۳۴۲۲ فروند هوبرا در ۳۳۰ استان گزارش شده است که نسبت به ۲۷۸۱ فروند هوبرا در سال ۱۳۹۸ افزایش ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، استان یزد با ۷۵۴ کرسی، فارس با ۶۴۹ کرسی و اصفهان با ۴۹۳ کرسی در هوبره به ترتیب میزبان ۵۱ درصد از کل جمعیت و حداقل جمعیت هستند. به استان خوزستان با هشت بخش.

بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان با ۷۰ استان، استان فارس با ۴۷ استان و استان یزد با ۴۵ استان بیشترین سرشماری جمعیت و استان قزوین با یک استان کمترین سرشماری عمومی را به خود اختصاص داده اند. مکان ها

انتهای پیام/