اعلام تاریخ برگزاری نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی


اعلام تاریخ برگزاری نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام تاریخ برگزاری نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کو.

به گزارش ایسنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که پیرو اطلاعیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام نهمین آزمون استفاده از دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مشابه میرساند، با توجه به افزایش آمار ثبت نام در رشته های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش، آزمون رشته های شغلی آموزش و پرورش در روزه لازم به توضیح است آزمون رشته های شغلی سایر دستگاه ها (بجز وزارت آموزش و پرورش) در روز جمعه مورخ ش.

اعلام تاریخ برگزاری نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

اعلام تاریخ برگزاری نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

انتهای پیام