اعضای جدید هیئت مدیره انجمن زبان معرفی شدندمجمع سالانه انجمن زبان ایران برگزار و هفتمین هیات مدیره این سازمان انتخاب شد.

به گزارش ایسنا به گزارش رابط انجمن زبان ایران، نشست سالانه انجمن زبان شناسی در تالار حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی برگزار شد. : در این مدت با وجود مشکلات ناشی از شیوع کرونا، فعالیت های سازمان در بیشتر موارد ادامه یافت. این سازمان در سه سال اخیر پنج همایش ملی، سه جلسه نقد کتاب، بیش از ۱۰ سخنرانی، بزرگداشت و مسابقه کتاب برگزار کرده و برنده یک دوره شده است. دکتر. جایزه مقدم نیز اعلام کرده است. همچنین سه کنفرانس ملی و ده ها کارگاه و سخنرانی با همکاری سایر دانشگاه ها برگزار شد.

نعمت زاده از جمله فعالیت های ویژه این دوره، تهیه برنامه راهبردی ده ساله سازمان، عضویت در مرکز بین المللی مطالعات ترمینولوژی (اینفوترم)، فراخوان دکتر. جایزه ثمره او برای اولین بار یک سخنرانی بین المللی ایراد کرد و ۱۰ کارگروه تخصصی تشکیل داد و مدرسه تابستانی ۱۴۰۱ را برنامه ریزی کرد.

وی همچنین درباره برخی مشکلات این سازمان از جمله مسائل مالی و مالیاتی، عدم پرداخت حق عضویت و نبود دفتر مستقل صحبت کرد.

وی بر لزوم همکاری و همفکری برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید کرد.

به دنبال آن گزارش حسابرسی انجمن در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط مسعود قیومی ناظر انجمن و به تایید شرکت کنندگان رسید. پس از آن، روزنامه به طور گسترده منتشر شد تا آگهی را با اکثریت آرا، روزنامه، قرار دهد اطلاعات اعلام کرد.

فاطمه عظیمی فرد به نمایندگی از هیئت مدیره برنامه راهبردی سازمان (۱۴۰۱-۱۴۱۰) را برای داده های مخاطبان ارائه کرد که مورد تایید حاضرین قرار گرفت. متن کامل این برنامه را می توانید در وب سایت انجمن مشاهده کنید. برای اجرای مفاد مختلف این سند، تدوین برنامه های عملیاتی سازمان ضروری است. مجمع عمومی قبل از انتخابات دو تصمیم دیگر داشت. شرکت کنندگان با افزایش ۵۰۰۰۰ تومانی حق عضویت برای اعضای وابسته (دانشجویان فارغ التحصیل)، ۱۵۰۰۰۰ تومان برای اعضای مرتبط (به استثنای اعضای هیات علمی) و ۳۰۰۰۰۰ تومان برای اعضای هیات علمی از سال ۱۴۰۲ موافقت کردند. همچنین مقرر شد. وزارت علوم، مصاحبه دکتری در رشته های زبان شناسی و رشته های مرتبط، اولویت با عضویت در انجمن زبان های ایران خواهد بود.

برای این شورا برنامه مدرسه تابستانی ۱۴۰۱ در شیراز در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریورماه اعلام شد.

پس از هفتمین انتخابات سراسری، نتیجه به شرح زیر بود.

اعضای کلیدی

۱. دکتر آزیتا افراشی ۳۱ کد

۲. دکتر. سیامک صاحبی ۲۷ کد

٣ دکتر مسکود قیومی ۲۵ رای

۴ دکتر حوریه احدی ۲۵ کد

۵. دکتر. احسان چنگیزی ۲۴ کد

۶. دکتر. گلرخ سعیدنیا ۲۲ کد

۷. دکتر ماندانا نوربخش ۲۰ کد

تبادل اعضا

۱. دکتر فریبا پایین رفت

۲. دکتر بهزاد رهبر

نظارت کنید

بیتا قوچانی ۱۵ رای (سرپرست)

نیره جودی ۱۴ رای (بازرس کالی البدل)

انتهای پیام/