«اعتماد ملی» از طرح منحر به رونق اقتصادی حمایت می‌کندقائم مقام دبیر حزب اعتماد ملی با اشاره به انجام شده برای اصلاح اساسنامه حزب، گفت: هر تصمیم و سیاستی در عرصه خارجی که منجر به اقتصاد اقتصادی شود، مورد حمایت حزب اعتماد ملی خواهد بود.

اسماعیل گرامی مقدم در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه کمیته ها و حزب اعتماد ملی فعال هستند، اظهار کرد: جلسات دفتر سیاسی و کمیته هر هفته برگزار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر وقت ما صرف اصلاح ساختار حزب می شود. میته ای به منظور تشکیل حزب است و پس از انجام اصلاحات، در کمیته سیاسی و جستجوی می ش شکز.

این سیاسی همچنین با بیان اینکه حزب اعتماد ملی مذاکرات را رصد و دنبال می کند، تصریح کرد: ما موافق هر مخالفتی است که به رفع تحریم ها می پردازد و در عمل عزت، حکم و مصلحت کشور است، هستیم. ما معتقدیم در نظر گرفته شده است که برای تامین مالی یا هزینه تامین می شود. اگر تصمیمین نیز به نتیجه برسد، جو روانی خود را بر قیمت ها خواهد گذاشت، منابع ارزی و نفتی ما آزاد شده و ذخایر ارزی هم بیشتر می شود و این عوامل به اقتصاد کشور کمک می کند. هر طرح و سیاستی در عرصه خارجی که به رونق اقتصادی کشور تبدیل شود، حمایت از حزب اعتماد ملد و.

انتهای پیام