اسماعیل: ما از نظر مجازات و جرم سرقت خلاء قانونی داریمنایب رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی گفت: هر روز شاهد افزایش سرقت های خرد در کشور هستیم و این ضرورت تغییر قانون را نشان می دهد.

با این حال اسماعیل در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم رعایت قانون و جرم سرقت تاکید کرد و گفت: و جرم سرقت.

بیشتر بخوانید:

دلایل افزایش سرقت های اجتماعی بیش از یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است

پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کاهش سرقت

وی گفت: هر روز سرقت های خرد در کشور بیشتر می شود و این نشان دهنده لزوم تغییر این قانون است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیشنهاد هماهنگی مجازات و جرم سرقت باید به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه شود، در صورت ارائه آن پیشنهاد، در این زمینه مساعدت خواهیم کرد.

در انتهای پیام