استفاده از ترکیب با پوشش نانوساختار ایرانی در تابلوهای راهنمای حرم امام علی (ع)به تازگی از ورق و پروفیل با پوشش آنودایز نانوساختار با مقاومت ویژه در برابر سایش و خوردگی در تولید تابلوهای راهنما در حرم حضرت علی (ع) در شهر نجف عراق استفاده شده است.

به گزارش ایسنا، تابلوهای راهنما به دلایل عوامل محیطی همیشه در معرض فرسایش و خوردگی بوده و به صورت دورهای نیاز به تعویض یا تعمیر دارند، از این رو تولیت آستان مقدس حرم حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف تصمیم به استفاده از فناورینانو در تابلوهای حرم گرفت و از این رو کار به یکی از پیمانکاران سپرده شد.

این پیمانکار از ورق و پروفیل با پوشش آنودایز نانوساختار با مقاومت ویژه در برابر سس و خوردگی که در مجتمع مجتمع البرز تولید می شود، برای ساخت تابلوها استفاده می شود.

احسان بخشی، مدیر و بازرگانی مجتمع فنی البرز در این باره گفت: تولید این تابلوها با مجتمع‌های البرز وارد همکاری می‌شود و با توجه به نتایج مطلوب در زمینه استفاده از این ورق‌های نانویی، رازنی برای استفاده از این فناوری در حرم‌های مطهر. دیگر مانند حرم امام حسین (ع) انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این پروژه قرار است به مرور این ورق‌ها در دیگر اماکش م. در ایران نیز مجلسی با آستان قدس صورت گرفته تا از این ورق‌ها برای تابلوهای راهنما در حرم امام.

به نقل از ستاد نانو، بخشی درباره مزیت این فناوری توضیح داد: ما با غوطهوری پروفیل و ورق در محلول الکترولیت محدودبهفرد و افزودن مواد خاص و کاربرد انواع الکتروشیمیایی ویژه، یک لایه سرامیکی خاص روی سطح پروفیل و ورق میکنیم. این سرامیکی از جنس لایه‌ی لایه‌ای بوده است که به صورت نانولوله‌های Al2O3 روی سطح ساختار تشکیل شده است.

این لایه لایه برداری از روی سطح یک لایه سرامیکی به روش اتصال کامپوزیتی روی آن ایجاد می کند تا مقاومت ویژه در برابر خوردگی و سایش روی سطح ایجاد شود.

به مدیر فنی و بازرگانی مجتمع شرکت البرز تابلوهای ساخته شده با این ورق‌ها هم ن نظر بصح.

انتهای پیام