استفاده از آب سد لتیان و رودخانه جاجرود برای آبیاری دیگر امکان پذیر نیسترئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ضمن بیان اینکه سالانه منابع آبی محدودتر می شوند، اظهار کرد: ما قبلا میتوانستیم برای آبیاری از سد لتیان و رودخانه جاجرود آب را پمپاژ کنیم اما حالا آب شرب ساکنان تهران در اولویت قرار دارد. .

یونس بابایی در گفت و گو با ایسنا درباره تأثیر کم آبی و خشکسالی در نهالکاری و تغییر گونه های گیاهی اظهار کرد: شیوه مراقبت و آبیاری در اداره جنگلداری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با شیوه جنگلکاری و ایجاد فضای سبزدر شهرداری متفاوت است.شهرداریها برای ایجاد فضای سبز از نهالهایی که داری سنین هستند. بالا هستند و نیاز آبی دارند، استفاده می‌کنند و در محدوده شهرها فعالیت جنگلکاری را انجان م.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اضافه کرد: شهرداری ها از تانکرها و سیستم های آبیاری برای آبیاری استفاده می کنند و دارای امکانات هستند ولی مناطق توسعه و احیا در اداره جنگلداری عموما خارج از محدوده و حریم شهر است.

وی افزود: عرصه های توسعه در ادارات جنگلداری عرصه هایی با توپوگرافی بالا و شیب بالای ۳۰ درصد ایجاد می شود و به طبع در اراضی مسطح محدودیت های شدیدی مانند محدودیت خاک وجود دارد چرا که هرچه فضای شیبدار باشد، عمق خاک کمتر است و در خاکی که عمق کمی دارد. باید از مواردی استفاده کرد که سازگار و کم‌نیاز باشند و بتوانند سریع‌تر به سازگاری برسند و مستقر شوند.

رئیس اداره جنگلداری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: پیک خشکسالی از نیمه دوم اردیبهشت شروع می شود و در آن زمان گیاه نیاز به آب دارد و این شرایط تا اواسط مهرماه ادامه دارد. این پیک پنج ماه باید به شیوه‌ای مدیریت شود که هم با کمترین تنش آبیاری داشته باشد و هم درصد افب باشد.

وی درباره گونه های گیاهی مورد استفاده در توسعه فضای سبز بیان کرد: همیشه گونه هایی کاشته می شود که جنگلی است چراکه گونه های باغی و فضای سبزی گونه های پرنیازی هستند و نیاز به خاک و آب زیادی دارند اما ما درتوسعه فضای سبز از زیتون تلخ، ارمغان، زالزالک و انار وحشی استفاده می‌کنیم که با محیط سازگار هستند.

بابایی درباره آب و شیوه مدیریت در آبیاری گفت: سال به سال منابع آبی ما بسیار محدود می‌شود. ما قبلا میستیم برای آبیاری از سد لتیان و رودخانه جاجرود آب پمپاژ اما حالا آب شرب ساکنان تهران در اولویت قرار دارد بنابراین نمی توانم مانند سالهای گذشته از این استفاده کنیم و چه بسا استفاده از پساب برای حریم شهر مناسب باشد که این روزها هم شهرداری ها باشند. مجاب شده‌اند که به جای آب چاه از پساب استفاده کنند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه محدوده فعالیت ما در نقاط توپوگرافی بالا قرار دارد و امکان دسترسی به پساب و یا پمپاژ آب و آبیاری با پساب را نداریم، در زمانبندی آبیاریها تغییر ایجاد میکنیم تعداد دفعات آبیاری را به نسبت کمتر میتوانیم تا گیاه گیاهی را تغییر دهیم. نسبت به کمآبی به سازگاری برسد. معمولاً این دوره آبی و مراقبت تا پنج سال باید ادامه داشته باشد ولی مجاز است که در مناطق استانی و ملی به ما اجازه دهد که اعتبارات بیشتر را به مراقبت و آبیاری اختصاص دهد که با همین اعتبارات و انتخاب مناطق مراقبتی باشد. هرسال هم برنامه توسعه جنگل هم بماند.

اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیز استان تهران درباره تأثیر کمآبی و اعمال اعتبارات در شیوه مدیریت و توسعه فضای سبز گفت: هر برنامه ای که سال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ما اختصاص می دهد، همان برنامه انجام می شود و کمکاری نمی کنیم اما تغییراتی که برای مدیریت مراقبت و نگهداری و توسعه فضای سبز انجام می شود این بود که فعالیت های عرصه ای را در خارج از محدوده شهرها سوق دادیم و به سمت و سمت و مناطق روستایی هدایت کردند، بنابراین برنامه پویش را که اعم از نهالکاری بوده است را به سمت و سوی دیگر می دهد. بوستانهای روستایی هدایت کردند.

وی افزود: برای ایجاد بوستانهای روستایی و افزایش سرانه فضای سبز روستاها و شهرستانها اراضی ملی را که نهالکاری و ایجاد فضای سبز داشته باشد را شناسایی و قرار دهد که دهیاریها، بخشداریها و شوراها هر نقطه ای را که می توان در توسعه سرانه فضای سبز ایجاد کرد. در حریم روستاها در هر مساحتی بسته به منابع آبی و امکاناتی که به ما درخواست دهند. اگر این اراضی در محدوده اراضی ملی باشد ما هیچگونه محدودیتی در احاله مدیریتشان نداریم.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره پویش و نهالکاری اظهار کرد: برنامه پویش از ۱۴ آذر آغاز شد که بخش اعظم عرصه فعالیت های بوستان های روستایی است که دوهدف توسعه سرانه جنگل ها و مراقبت و نگهداری از کاشت نهال است. را که بسیار مهم است را دنبال می‌کند.نگهداری از نهال بعد از کاشت در سه تا پنج سال اول بسیار مهم و.

بابایی در پایان تصریح کرد: شیوه های ذکر شده از شیوه های مدیریت اداره اداره جنگلداری است که در مسیر این شیوه مدیریت هم اراضی ملی است و هم به افزایش سرانه فضای سبز کمک می کند و هم برای روستاییان جنبه تفریحی و تفرجی دارد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری