استحکام خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی شهر جمعاً متحد نشد/ نفت مسجد سلیمان {در خانه} متوقف شدهفته {بیست و سوم} رقبا های لیگ برتر با جذب می کند نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر خودرو پیگیری شد.

به گزارش ایسنا، هفته {بیست و سوم} رقبا های لیگ برتر فوتبال با ۲ دیدار تولید دیگری پیگیری شد کدام ممکن است شهر خودرو در اولین دیدار به جذب می کند مقابل نساجی مازندران رضایت داد.

مساجه شجاعی در دقیقه ۶۷ اجتناب کرده اند روی سطح پنالتی تک گل نساجی را به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی طاهران در دقیقه ۷۴ برای شهرخودرو گلزنی کرد.

با این نتیجه شهرخودرو با ۱۳ امتیاز در انتهای جدول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی مازندران با ۲۷ امتیاز در کلاس دوازدهم جدول باقی ماندند.

در نهایت تفریحی اعضای کارکنان فوتبال شهر خودرو کدام ممکن است اجتناب کرده اند نتیجه راضی نبودند به رختکن ورزشگاه ثامن الائمه یورش بردند.

علاوه بر این در تولید دیگری دیدار در حال حاضر نفت مسجد سلیمان به مصاف هواداران سر خورد کدام ممکن است این دیدار نیز با جذب می کند به بالا رسید.

نفت مسجد سلیمان با این نتیجه با ۱۴ امتیاز در کلاس پانزدهم جدول باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران با ۲۷ امتیاز بهتر از تفاضل گل نسبت به نساجی مازندران در کلاس یازدهم قرار گرفتند.

انتهای پیام/