استانداردهای طرح دفع دارو / داروهای استفاده نشده را در خانه “به روز” نگه داریدمدیرکل دفتر نظارت و پیگیری استفاده از تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از اجرای طرح حذف سطح دارو در پایان سال جاری خبر داد و گفت: آزمایش این این طرح سال گذشته انجام شد و امیدواریم. تا در اسفند ماه سال جاری مجدداً این برنامه اجرا شود تا مردم داروهای اضافی دریافتی خود را جمع آوری کرده و به داروخانه های منتخب ببرند.

دکتر. نوشین محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا. وی ضمن صحبت درباره نحوه استفاده از داروهای مصرف نشده و تاریخ مصرف گذشته گفت: طرحی را برای تحویل داروهای مصرف نشده یا تاریخ مصرف گذشته به داروخانه ها در دست اجرا داریم که توسط ۱۰۰ داروخانه منتخب تهران و به صورت پایلوت اجرا شد. البته داروخانه ها به گونه ای انتخاب شدند که تمام تهران را از نظر جغرافیایی پوشش دهند. در اجرای این طرح داروی زیادی جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از ورود این داروها به طبیعت، این داروها به شرکت های حفاظت و دفع صحیح آنها ارسال شده است و این اقدامات به صورت رایگان و هرکسی که دخیل باشد انجام می شود. متشکرم

وی افزود: نتایج آزمایشی این طرح آماده انتشار است اما باید توجه داشت که ملی شدن آن نیازمند حمایت افراد زیادی است. شرکت‌ها به‌عنوان یک طرح آزمایشی موافقت کرده‌اند تا پنج تن زباله‌های دارویی را به صورت رایگان تخلیه کنند، اما ادامه این کار مستلزم پرداخت هزینه‌های تخلیه و حمل و نقل است. لازم به ذکر است شرکت های دفع زباله در سه شهر قزوین، ساوه و اصفهان مستقر هستند که پسماندهای پزشکی باید در آن جا حمل و دفع شود. البته این اقدام مستلزم هزینه های زیادی است و باید از کمک خیرین و محیط زیست استفاده کنیم.

محمد حسینی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در اسفند ماه سال جاری مجددا این برنامه را اجرا کنیم تا در هنگام نقل مکان مردم به منازل خود نیز داروهای خود را جمع آوری کرده و به داروخانه های منتخب ببرند. بر این اساس در داروخانه های منتخبی که اعلام کرده ایم، داروهای مصرف نشده و تاریخ مصرف گذشته را جمع آوری و به درستی دفع می کنیم. بنابراین مردم باید داروی خود را تا زمانی که دوباره داروخانه های منتخب را اعلام کنیم نگه دارند. در عین حال مردم داروهای خود را به دو قسمت مایع و جامد تقسیم می کنند تا نشکند و ترک نخورد.

در انتهای پیام