اسامی گروه سراسری المپیاد جهانی ریاضی گفتن شدگروه سراسری پرورش استعدادهای معقول، اعضای گروه سراسری المپیاد ریاضی ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) را برای اعزام به مسابقات جهانی گفتن کرد.

به گزارش ایسنا، کمیته آموزشی المپیاد ریاضی پس اجتناب کرده اند گذراندن فاصله آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمون های مختلف بر ایده امتیازات کسب شده، اعضای گروه سراسری جمهوری اسلامی ایران را مراقبت از المپیک جهانی به همین ترتیب حروف الفبا به رئوس مطالب زیر گفتن کرد:

امیرمحمد بندری ماسوله (استان تهران)

دانیال پرنیان (استان تهران)

سید مبین رضوی (خراسان رضوی)

مهران طلایی خواجه روشنایی (خراسان رضوی)

سینا عزیزالدین (استان تهران)

پوریا محمود خان شیرازی (استان تهران)

شایان اشاره کردن است شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین المپیاد جهانی ریاضی تیرماه سال جاری در اسلو به میزبانی نروژ برگزار تبدیل می شود.

انتهای پیام/