از واریز «عیدی» بازنشستگان کشوری از عصر امروزصندوق بازنشستگی کشوری از واریز عیدی بازنشستگان از عصر امروز خبر داد.

محمد اسکندری در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: تامین اعتبار لازم برای پرداخت عید بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری انجام و واریز عیدی به حساب بازنشستگان از عصر امروز آغاز می شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه دولت مبلغ عیدی برای بازنشستگان، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۴۰۰ هزار تومان بابت حق عائله مندی و ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر فرزند به این مبلغ اضافه می شود.

انتهای پیام