از دوام حیات یک بار دیگر‌ای را در روده ها همه مظلومان عالم تحمیل کردایسنا/کردستان رئیس جهاددانشگاهی کردستان ذکر شد: از دوام روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات یک بار دیگر‌ای را در روده ها همه مظلومان عالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان مظلوم فلسطین به وجود معرفی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حرکتی غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی در رویارویی همراه خود غرور جهانی تغییر شد.

اکبر اسدی، رئیس جهاددانشگاهی کردستان در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۱۰۳ آل عمران می‌فرماید: «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلَا تَفَرَّقُوا؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی به ریسمان خدا [= قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله وحدت‌]، چنگ زنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف نشوید!» اگر تمام مسلمانان جهان به این آیه قرآن حرکت کنند ۹ تنها اسرائیل غاصب اما علاوه بر این هیچ کشوری نمی‌تواند به مسلمانان سلطه پیدا تنبل.

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) همراه خود ژرف‌اندیشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق به نظر می رسید شخصی جمعه آخر ماه رمضان را همراه خود عنوان روز قدس نامگذاری کردند، چراکه در ماه مبارک رمضان افکار، روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسم انسان به جهت روزه‌داربودن صیقل داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی مورد نیاز برای حرکت در مسیر درست حرکت کنید الهی را دارد.

رئیس جهاددانشگاهی کردستان دقیق کرد: فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس مهم‌ترین موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال برای همه مسلمانان {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس بهتر از زمان بالقوه برای ابراز انزجار اجتناب کرده اند خباثت این رژیم جامد است.

روز قدس؛ نمود عینی انزجار مسلمانان اجتناب کرده اند صهیونسیم

وی همراه خود ردیابی به اینکه در روز قدس فریاد رسای مسلمانان علیه رژیم غاصب صهیونیسم نمود عینی پیدا می‌تنبل، شکسته نشده داد: در روز قدس توجه تمام جهانیان به صورت خاص به ملت ایران دوخته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید براین ایده تمام ملت ایران باید همراه خود وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدایی رسا ابراز انزجار نسبت به رژیم غاصب اسرائیل را ادعا کنند.

اسدی افزود: دشمن هم این امر را {به درستی} رصد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام توان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای مختلف در قالب درگیری احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امپراتورهای رسانه‌ای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در قالب درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی درصدد تحمیل اختلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه بین مسلمانان است.

وی {تأکید کرد}: به کوری توجه دشمنان وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام اسلامی کدام ممکن است ثمره در نظر گرفتن حضرت امام(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل انقلاب اسلامی ایران است، همچون چراغی روشن در مسیر درست حرکت کنید حرکت مسلمانان جهان قرار گرفته است.

از دوام حرکت غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی در رویارویی همراه خود غرور 

رئیس جهاددانشگاهی کردستان دقیق کرد: از دوام روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات یک بار دیگر‌ای را در روده ها همه مظلومان عالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان مظلوم فلسطین به وجود معرفی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حرکتی غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی در رویارویی همراه خود غرور جهانی تغییر شده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه نهال انقلاب اسلامی ایران بلافاصله بعد اجتناب کرده اند چهل سال تغییر به شجره طیبه‌ای شده کدام ممکن است باعث الگودهی به سایر کشورهای اسلامی هم شده است، اظهار کرد: بلافاصله اگر آمریکا به قلمرو خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کشورهای مختلف اجتناب کرده اند جمله لبنان، افغانستان، یمن، سوریه، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق فشار می‌آورد، به جهت موج بیداری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیزشی است کدام ممکن است همراه خود محوریت انقلاب اسلامی در قلمرو تعیین کنید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام هیمنه آمریکا را در هم ریخته است.

اسدی همراه خود تأکید بر اینکه حرکت پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسی مردمان قلمرو جاده بطلانی بر تمام توطئه‌های دشمنان کشیده است، افزود: الگوی عینی آن درگیری ۳۳ روزه لبنان، درگیری ۲۲ روزه مردمان مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری هشت روزه مردمان غزه بوده کدام ممکن است در تمام آن‌ها شکست را به رژیم شوم اسرائیل تحمیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم غاصب تاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان از دوام در برابر این از دوام مسلمانان را نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر موجب عقب نشینی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحمل شدن ارزش‌های سنگینی برآنان شد.

وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام، زمینه‌ساز پیروزی مسلمانان 

وی افزود: این پیروزی‌ها نتیجه وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان {بوده است} کدام ممکن است اگر استمرار پیدا تنبل، به فرموده خداوند متعال قطعا پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصرت اجتناب کرده اند آن مسلمانان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سایه وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام تولید دیگری هیچ ملت مسلمانی زیر یوغ کشورهای استکباری  نباشد.

رئیس جهاددانشگاهی کردستان ذکر شد: بلافاصله علیرغم همه توطئه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشکنی‌های غرور جهانی، شجره طیبه انقلاب اسلامی بیش اجتناب کرده اند پیش محکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمندتر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید براین ایده باید سنت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت را {به درستی} به فناوری‌های بعدی انقلاب سوئیچ داد.

وی اظهار کرد: امیدواریم در راهپیمایی روز قدس همه مردمان همراه خود حضور در عمق شخصی ابراز انزجار کنند چراکه امروز تجلی نیاز مردمان مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه‌دار بر علیه غرور جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد رسای مردمان علیه جنایات رژیم جامد اسرائیل است.

اسدی در طولانی مدت ادای احترام به شد: وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند تفرقه خوب مسئولیت الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور این وحدت باید دین خدا باشد ۹ نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان.

انتهای پیام