از حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی جلوگیری شده استرئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد مالیات فرار شده است.

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خودویان به مناسبت سالروز تاسیس انجمن ملی رصد برنامه «صف اول» در شبکه خبر گفت: سال گذشته حدود ۵ هزار برنامه نظارتی در سطح کشوری اتحادیه داریم. و مناطق و حدود ۳۰۰۰ اخطار نامه به دستگاه های اجرایی ارسال کرده ایم و حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ توصیه به دستگاه های اجرایی ارائه کرده ایم و تقریبا ۸۰ درصد توصیه ها را اجرا کرده ایم.

وی درباره فرار مالیاتی گفت: از نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد ده هزار فرار مالیاتی جلوگیری شد.

ادامه دارد…