از توجه به بازآفرینی شهری تا ارائه الگوهای معماری ایرانی-اسلامی برای رفع چالش های شهرنشینیمجمع روسای کمیسیون های شهرسازی مراکز استان های کشور با صدور بیانیه های خواستار توجه به بازآفرینی شهری و ارائه الگوهای معماری ایرانی-اسلامی برای رفع چالش های شهرنشینی شد.

به گزارش ایسنا، روح اله امرالهی جلسه مجمع روسایی کمیسیون های شهرسازی مراکز استان های کشور با اشاره به برگزاری اولین نشست در شهر تبریز، اظهارکرد: اولین جلسه مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی مراکز استان های کشور در تاریخ ۱۵ بهمن ماه در شهر تبریز با محوریت بازآفرینی شهری و در قالب سه کمیته طراحی شهری، شهرسازی و بازآفرینی شهری برگزار شد.

وی با اشاره به بیانیه پایانی این مجمع، گفت: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر از وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند در خصوص بافت های حاشیه نشینی نسبت به تامین زمین، اعتبارات مالی و ارائه تسهیلات حمایتی جهت ایجاد و بازآفرینی شهری حمایت کنند.

امرالهی با اشاره به اینکه یکی از موارد دیگر درخواستی از وزارت راه و شهرسازی، بازگرداندن حق رأی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری در کمیسیون ماده ۵ می باشد، عنوان کرد: از دیگر موارد مد نظر، طرح اقدام برای اجرای مسکن ملی است که انتظار می رود. رود ساخت مسکن در این طرح با فرهنگ ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: روسای کمیسیون های شهرسازی مراکز استان از شهرداری ها دارند ناظر به بندهای ۱۴ و ۲۱ ماده قانون شهرداری ها با ایجاد دفاتر محل نگهداری گری در بافت های فرسوده در جهت بازآفرینی محل هدف، برنامه های لازم را جهت حصول این مهم می بینند.

مجمع مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی مراکز استان های کشور، گفت: در بیانیه نهایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می رود که مراکز دانشگاهی را موظف به طرح ها و الگوهای معماری متفاوت با فرهنگ ایرانی غنی-اسلامی برای ساختمان ها و نمایش ها کنند. ساختمان به جامعه و قابلیت ارائه.

بر اساس مجمع روسایی کمیسیون های شهرسازی مراکز استان های کشور، همچنین در بیانیه پایانی، اعتبارات ملی در جهت حفاظت و مرمت آثار، ابنیه تاریخی و فرهنگی شهرها از وزارت میراث فرهنگی، صنعت و صنایع دستی، مطالب شد.

انتهای پیام