ازرسانی به ۱۱۳ روستای لرستانایسنا / لرستان مدیر گاز لرستان گفت: طرح سفر استانی رئیس جمهور شرکت گازرسانی به ۱۱۳ روستای استان م.

کرم گودرزی در حاشیه بازدید از پروژه گازرسانی به ۱۷ روستای مرکزی شاهیوند شهرستان چگنی بیان کرد: یکی از مصوبات مهم یازدهمین سفر استانی استانی به لرستان گازرسانی به ۱۱۳ روستای این استان بود که با تلاش پرسنل خدوم، مشاورین و پیمانکاران شرکت گاز این مهم در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آخرین ماه سال جاری محقق شد.

گودر در ادامه بیان کرد: از زمان سفر ریاست جمهوری به استان احضار ۱۲۲ روستای به شبکه گاز طبیعی وصل شده اند که تعداد گازرسانی به شبکه گازرسانی انجام شده است که با تعداد مجموع روستاهای گازرسانی شده سطح استان به عدد ۲۰۴۵ می رسد.

وی یادآور شد: گاز دارشدن این روستاها و به موازات گازرسانی به صنایع تولیدی و کشاورزی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و ایجاد نیرو، در آستانه ملی شدن صنعت نفت ایران جهت استفاده مردم از این نعمت خدادادی و در ایجاد امنیت برای آنها و همچنین جلوگیری از آن. از و ساکن پایدار در روستاها و حفظ محیط زیست، به عنوان نعمتی بی نظیر در آستانه حلول سال نو و بهار طبیعت و در اجرای مسئولیت اجتماعی از طرف شرکت گاز استان به مردم شریف و لرستان به عنوان عیدی هدیه می شود.

انتهای پیام