ارولوژی داوری دیدار گل‌گهر و پرسپولیسنوید مظفری معتقد است ترابیان قضاوت خوبی را در دیدار پرسپولیس و گل‌گهر نداشت.

نوید مظفری، کارشناس داوری در گفتوگو با گزارش درباره قضاوت ترابیان در دیدار گلگهر سیرجان و پرسپولیس اظهار کرد: بزرگترین مشکل داور در این دیدار جایگیری و سرعت جابهجایی او در زمین بود و یکی از ضعیف بودن قضاوت او در این دیدار همین کاستی ها بود.

وی ادامه داد: گل پرسپولیس در دقیقه ۱۴ باید به خاطر خطای هند بازیکن پرسپولیس مردود اعلام می‌شد و با داور به خاطر جایگیری بد این صحنه را به درستی ندید. در دو صحنه دیگر در نیمه اول که یکی در منطقه جریمه پرسپولیس و دیگری در محوطه جریمه گل گهر بود، ا.

مظفری اضافه کرد: در دقیقه ۷۳ داور باید برای پرسپولیس به دلیل خطای هند بازیکن گل گهر اعلام پنالتی م. کرنر ارسالی ترابی روی دروازه به دست امین قاسمی‌نژاد برخورد کرد اما باز هم زاویه دید ن ن ا او در کل قضاوت خوبی را در این بازی نداشت.

انتهای پیام