ارزیابی ارزیابی نسبت به وضعیت بهتری داردسرپرست معاونت امور استان های سازمان صداوسیما در مراسم نکوداشت مستندسازان مراکز استانی، گفت: ضروری است، سال آینده سهم معاونت استان ها در حوزه تولید و بودجه اسناد فاخر مراکز افزایش می یابد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صداوسیما، در مراسمی با حضور سرپرست و مدیران کل مراکز و ستاد فرماندهی، از مستندسازان برگزیده مراکز سمنان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام تقدیر شد.

در مراسم ابتدایی محمد مهدی رحمتی با اشاره به دو هدف اصلی سازمان صداوسیما در دوره جدید، عدالت گستری و هویتمحوری است، اظهار کرد: نمونه بارز این دو حوزه را در سیمای استانه است که نشان می دهد مستندهای پژوهشی، امکان تجربه زیستی بیشتر را فراهم می کند. می کند.

وی با تاکید بر این که اولین نشست ها در معاونت امور استان ها با حضور مراکز مستندسازان برگزار می شود، کرد: در دوره جدید مستند ساختهای فاخر ویژه ای یافته است.

سرپرست معاونت امور استانهای صداوسیما به ارتباط میان امیدوار هویت اجتماعی و عدالت با حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این حوزه شاهد تولید آثار بیشتر باشیم.

او در عین حال ضروری نیازهای مالی برای تولید اسناد را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: نسبت به اندازه گیری های صورت گرفته در مراکز برای ساخت مستند با آنچه باید باشد، رعایت نشده و می توان گفت بودجه در اختیار مراکز قرار گرفته اما در عین حال. وضعیت ساخت مستند در مراکز به نسبت ارزیابی در حوزه وضعیت بهتری دارد، هنوز با نقطه است.

رحمتی ادامه داد: بر این اساس نیاز دارد، سال آینده معاونت استانها در حوزه تولید و بودجه مستلزم است کشف ها و استفاده از امکانات برای ساخت مستند، وظیفه مدیران کل استاناست، از طرفی هم از مسائل رسانه، وجود خط قرمزهای ناشناخته است که در حوزه مستند تحقیق می کنیم را به حداقل برسانیم.

***

مکرمه آقای مدیر هماهنگی تولید برنامه های مستند مرکز سیمای استان ها در بخشی دیگر از مراسم با اشاره به توجه به همه ساختن یک مستند تاثیرگذار بیان کرد: تقویت پژوهش در حوزه مستندسازی سیاست های جدی است و بر همین اساس باید برای آن بودجه مناسب در نظر گرفته شود. نظر گرفته شود.

***

در ادامه طاهری تهیه کننده مستند «احتیاط» از کهگیلویه و بویراحمد که امسال موفق به کسب سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد، در سخنانی با تاکید بر ضرورت حفظ جنگل ها و مراتع استان به عنوان سرمایه ملی گفت: ۸۷ درصد جنگل و مراتع زاگرس در نابودی است و در این بین مستند «احتیاط»، اثری واقع‌گرایانه و در ژانر واقعیت اجتماعی است که قصه.

وی ادامه داد: در جشنواره چهلم فجر، سیمرغ بلورین به این اثر تعلق گرفت که در هشت سال گذشته و در ساعت.

***

مهدی نورمحمدی، کارگردان مستندهای «آواز کوچک» و «پرندگان ایلام» از استان ایلام هم گفت: اگر سهام اعتباری مراکز و سیمای استانها برای هنرمندان مستندساز گمنام که مجاهدانه کار می کنند، افزایش می یابد، اتفاق بزرگی می دهد. برگزیده شدن پنج استان کشور در حوزه ساخت مستند نشان می‌دهد پویشی استانی در حوزه ساخت مستندهای فاخر.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ که آخرین سیمرغ به استان ایلام برای ساخت مستند “در پناه بلوط” نظر گرفته شده است، آنگونه که باید به مراکزی اشاره شود گفت: تا امروز اینجا هستیم که استانهای مرتبط با مرکز قطع بودند.

***

بهمن ابراهیمی، کارگردان مستند «آق گل» از همدان نیز طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه همکارانم تاکید می‌کنند، لازم است مالی بیشتر در اختیار مراکز قرار گیرند تا در کنار اهتمام مستندسازان به دو مهم خلاقیت و پژوهشمحوری، شاهد رویش‌های جدید در این زمینه باشند. حوزه مستند باشیم.

***

کامران جاهدی، کارگردان مستند “تفنگ برادرم” از استان کرمانشاه هم در این مراسم با اشاره به سختی های تولید آثار مستند به ویژه در استان ها، کرد: مدت ها زمان میبرد تا یک ایده اولیه به اثری درخور توجه و قابل ارائه در جشنواره های معتبر داخلی و ارجی تبدیل شود، بنابراین در این مدت باید از هنرمندان و مستندسازان حمایت کافی صورت گیرد.

***

مهدی ایمانی، شهمیری مستند کارگردان «پریزاد» از سمنان در مراسم تقدیر از مستندسازان برگزیده استانها گفت: توانمندی مستندسازان مراکز بارها به اثبات رسیده اند و آنچه را که در حال حاضر به آن نیاز داریم، اعتماد بیشتری از مدیران قبلی داریم. راکه ایده‌های بسیاری وجود دارند که اگر توجه لازم را داشته باشند، تبدیل شدن به مستندهای فاخر

***
در ادامه سید عباس فاطمی، رئیس مرکز سیمای استانها و مدیران کل مراکز کهگیلویه و ایلام، سمنان، همدان بوی و کرمانشاه، گزارشی از دیگر برداشت ها در زمینه تولید مستند و چهره محوری این آثار ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، در مراسم پایانی و با حضور سرپرست معاونت، مدیران کل مراکز کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، کرمانشاه، همدان و سمنان، رئیس مرکز سیما و مدیر هماهنگی تولیدات سیمای استانها، از پنج کارگردان حاضر تقدیر شد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری