ارزش نشاط روی زمین به ۱۳ تریلیون دلار افزایش کشف شدمشاوران نشاط پیش سوراخ بینی می کنند کدام ممکن است همراه خود افزایش قیمت جهانی نشاط، ارزش های نشاط اولین به رکورد ۱۳ نسبت ساخت ناخالص خانه جهان خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، پیش‌سوراخ بینی می‌شود انبساط ساخت ناخالص خانه جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۲.۴ تریلیون دلار در مقابل همراه خود ۹۴.۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش نشاط احتمالاً اجتناب کرده اند ۱۳ تریلیون دلار فراتر رود.

نمایندگی تحقیقاتی Thunder Energy Dam پیش‌سوراخ بینی می‌تنبل کدام ممکن است افزایش قیمت موارد ارزش‌های نشاط اولین جهانی را به رکورد ۱۳ نسبت ساخت ناخالص خانه جهان در سال ۲۰۲۲ می‌رساند کدام ممکن است همراه خود مرحله ارزش‌های نشاط اجتناب کرده اند زمان فاجعه نشاط ۱۹۸۰ -۷۹ قابل ارزیابی است.

تحقیق نمایندگی تحقیقاتی فناوری نشاط نماد داد کدام ممکن است رکورد ۱۳ نسبت ارزش نشاط سه برابر نرخ ۴ نسبت بین سال‌های ۱۹۰۰ به همان اندازه ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۳ برابر سال ۲۰۱۸ است.

اجتناب کرده اند تحریک کردن قرن بیستم، ارزش های نشاط اولین منطقی۴ نسبت اجتناب کرده اند ساخت ناخالص خانه جهان {بوده است} کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند شوک نفتی اول به هشت نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند شوک نفتی دوم به ۱۳ نسبت مرتفع است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش قیمت ها، اجتناب کرده اند ۱۰ نسبت در سال های ۲۰۰۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۸. اجتناب کرده اند هشت به همان اندازه ۱۰ نسبت بین سال‌های ۲۰۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۵.

این ارزش‌های بی‌سابقه نشاط بخشی اجتناب کرده اند ساخت ناخالص خانه جهان تخمین زده می‌شود کدام ممکن است بین ۲۵۰ به همان اندازه ۳۰۰ دلار به ازای هر تن زغال‌سنگ، ۱۲۵ به همان اندازه ۱۵۰ دلار برای هر بشکه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ به همان اندازه ۴۵ دلار به ازای هر هزار فوت تاس سوخت ارزش دارد. .

راب وست، تحلیلگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله نمایندگی Thunder Energy Dam {در این} گزارش نوشت: «به همین دلیل این می تواند یک شوک نفتی هر دو گازی نیست. این شوک {همه چیز است}.

قیمت نفت نپخته، سوخت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال سنگ حتی در گذشته اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین مرتفع بود، با این حال آغاز مبارزه در اوکراین قیمت ها را از نزدیک افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت زغال سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت خالص افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالاترین حد شخصی رسید، در حالی کدام ممکن است قیمت نفت ۲ برابر شد هفته قبلی به بیش اجتناب کرده اند ۱۳۰ دلار در هر بشکه رسید کدام ممکن است بالاترین قیمت اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۸ است.

به گزارش اویل پرایس، این نمایندگی مشابه متعدد اجتناب کرده اند تحلیلگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران بخش نشاط نسبت به کم در نشاط های متعارف در سال های جدیدترین ابراز اولویت کرده است، به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به اینکه گاز های فسیلی همچنان ۸۳ نسبت اجتناب کرده اند از ملزومات را نمایند. جهان

انتهای پیام/