ارجاع بند مربوط به معافیت سرباز مشمولی مقیم خارج به کمیسیون تلفیقنایب رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به اعطای معافیت سربازی به ازای دریافت ۱۵ هزار یور به مشمولی

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علی نوبت اول امروز و در جریان بررسی درآمدهای لایحه بودجه جز یک بند الحاقی ۳ ثبت ۱۰ لایحه را که به اعطای کارت معافیت سربازی در ازای دریافت ۱۵ هزار یورو به مشمولین مقیم از کشور باز می گشت را برسی کرده و پس از بررسی پیشنهادات متعدد با تصمیم نایب رئیس مجلس وشرای اسلامی آن را به

علی نیک در حین ارجاع بند به کمیسیون تلفیق تاکید کرد: بر اساس مکتوباتی که به دست بنده رسیده است لازم است که این بند به کمیسیون تلفیق باز گشته و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص آن اخذ شود.

بر اساس بند الحاقی ۳ ثبت ۱۰ وظیفه مشمولین نظام عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل ۵ سال از زمان فراخوان آنها به وظیفه عمومی گذشته باشد با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی می تواند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کند. کنند. مشمولین متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف می شود.

انتهای پیام