ارتباط یک بیماری کشنده با رژیم غذاییسرطان، یک عامل کشنده و مهم در جهان است و این مهم است که متخصصان و بررسی سلامت در جستجو هستند.

به گزارش ایسنا، آمار ابتلا به سرطان در جهان همچنان نادیده‌کننده است.

مطالعه مطالعات پیشین، در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جان خود را بر اثر سرطان از دست دادن.

متخصصان سلامت در تلاش برای شناسایی عوامل خطرزا و قابل تغییر در بروز سرطان هستند.

هر نقش رژیم غذایی در افزایش خطر برای سرطان، موضوعی بحث برانگیز است اما شواهد فزاینده از وجود این ارتباط حکایت دارد و نمی تواند آن را نادیده گرفت.

در این میان بیشتر بررسی ها بر رابطه بین رژیم غذایی و خطر سرطان بوده است.

بر اساس نتایج یک مطالعه، ارتباط قابل توجه بین مصرف یک نوع ماده غذایی معمولی و پرمصرف با افزایش دا.

بنابر یافته های اخیر، شواهد موجود از ارتباط بین مصرف گوشت قرمز یا فرآوری شده با خطر خوردن به سرط.

سرطان روده بزرگ، سومین سرطان شایع در جهان است.

به نوشته روزنامه اکسپرس، بررسی های اکولوژیکی ارتباط مثبت و قابل توجه را بین مصرف گوشت و افزای به ازای هر ۵۰ گرم افزایش مصرف روزانه فرآوری شده، خطر مصرف گوشت به این سرطان ۱۷ درصد افزایش می یابد و با ۱۰۰ گرم افزایش مصرف گوشت احتمال قرمز به سرطان روده بزرگ ۱۸ درصد بیشتر می شود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری