ارتباط وزارت صمت با قطعه سازان کم شده / اطلاعات درست به وزیر داده نمی شوددبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با این ادعا که اطلاعات درست و جامعی از وضعیت فعلی صنعت قطعه سازی و خودروسازی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار نمی گیرد، اعلام کرد که در حال حاضر کمترین سطح بین وزارت صمت و… نعت قطعه سازی طی ۱۰ سال جاری در حال انجام است.

مازیار بیگلو در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با بازدید سرزده دوم ریاست جمهوری از یکی از خودروسازان داخلی اظهار کرد: دولت فعلی از صنعت خودروسازی و قطعه سازی فاصله گرفته شده است. هر چند که متعلق به دولت است اما در چند قطعه می گفت این صنعت خودرو بسیار کم است و سطح ارتباط ما با وزیر، معدن و تجارت به کمترین میزان خود طی سالهای اخیر صنعت رسیده است و این در حالی است که انتظار ما از دولت سیزدهم این بود. ه در این رابطه کمک حال ما باشید.

وی افزود: نتیجه این است که اطلاعاتی که به رئیس جمهور رئیس جمهور منتقل می شود، اطلاعات درست نیست. به عنوان مثال اعلام شد که برای تامین قطعات الکترونیکی بایستی از برنامه ریزی صورت می‌گرفت. حقیقت این است که قطعات الکترونیکی و چیپستها جهانی مشکل دارند و بزرگترین خودروسازان دنیا با این موضوع درگیر هستند و باعث کاهش تیراژ آنها می شود.

بیگلو ادامه داد: تامین قطعات الکترونیکی فراتر از عدم برنامه ریزی قبلی است. کم کردن سطوح وزارت صمت با صنعت، هم باعث ایجاد مشکلاتی در حال حاضر، دی دی. در دولت های گذشته اعضای انجمن قطعه سازی حداقل به هر سه ماه یکبار جلسه و جلسه با وزیر صمت می کنند و مسائل و مشکلات را مطرح می کنند و راهکاری اندیشیده می شود اما در حال حاضر علیرغم بارها درخواست جلسه و نامه نگاری ها و دعوت از ایشان، فقط یک بار وزیر. مت را ملاقات کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته (۱۱ اسفند ماه) رئیس جمهور در یک قرار از پیش تعیین شده، از گروه صنعتی ایران خود بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت; این بازدید به صدور هشت دستور جهادی برای تحول در حوزه خودرو شد.

انتهای پیام