ارائه روش های ارزیابی ریسک ایمنی برای خطوط هواییرئیس ایمنی پرواز هما ضمن تاکید بر لزوم شناسایی هرگونه حادثه ای که ممکن است در ایرلاین رخ دهد و منجر به سانحه شود، از معرفی فرآیند اجرایی ارزیابی ریسک ایمنی سامانه ایکائو که میزان ریسک را ارزیابی می کند، خبر داد. ایمنی در برابر عواقب سوانح هواپیما

نعیمه برجلیلو در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هر حادثه ای که ممکن است برای هواپیما اتفاق بیفتد باید شناخته شود، گفت: هر خطری که در نهایت منجر به حادثه شود باید شناخته و ارزیابی شود، در صورتی که احتمال عواقب آن وجود دارد. بالا برای جلوگیری از وقوع آن باید اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شود.

وی ادامه داد: قبل از وقوع سانحه هواپیما، ریسک ایمنی پیامدهای حادثه را اندازه گیری می کنیم که شدت حادثه و احتمال عواقب آن را محاسبه می کند، با ارائه یک سری ارقام، اثر این اتفاق را ایجاد می کند. رویداد در مورد صنعت یا تجارت چه می تواند باشد. سپس شرکت می داند که ریسک ایمنی بالا یا پایین دارد و می تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

مدیرکل ایمنی هوانوردی «هما» گفت: سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) بخشی از سازمان ملل است که همه دستورالعمل‌ها را به سازمان‌های هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی ارائه می‌کند تا بتوانند پروازهای خود را انجام دهند و ما ایران هستیم. باید انجام شود، دستورالعمل ها را دنبال کنید. از مقررات مهم در این زمینه می توان به «سیستم مدیریت ایمنی» (DOC9859: ICAO Safety Management Manual) اشاره کرد که در ۹ بخش تدوین شده و برای اجرا به شرکت ها و سازمان های فعال هوانوردی غیرنظامی پیوند داده شده است.

برجعلیلو ادامه داد: برای پیوستن به سیستم مدیریت ایمنی ایکائو و مقرراتی که برای شرکت های هواپیمایی آمده روش اجرایی را ارائه کردم تا اجرای الزامات آن آیین نامه آسان شود و شرکت های هواپیمایی سیستم مدیریت ایمنی خود را ارزیابی و اجرا کنند. . این روش پیاده سازی در پیوست مقاله سیستم منتشر شده در سایت ایکائو آمده است و به شرکت های هواپیمایی پیشنهاد می شود از این روش اجرایی به عنوان نمونه موفق و نمونه ای از سیستم مدیریت ایمنی پیاده سازی شده استفاده کنند.

وی افزود: در مدلی که پیشنهاد دادم، فرآیند ارزیابی ریسک ایمنی ارائه شده و بیان می کند که ریسک ایمنی یک رویداد در حال افزایش است و ممکن است پرواز را تحت تاثیر قرار دهد. این عدد مدیران را قادر می سازد تا خطرات را پیش بینی کرده و آنها را شناسایی کرده و از وقوع آنها جلوگیری کنند. تفاوت این روش با روش های فعلی در نظر گرفتن ضریب «تأثیر کسب و کار» و همچنین اجرای روش اولویت بندی عوامل تأثیرگذار است.

رئیس حراست عملیات پروازی «هما» درباره نحوه پذیرش مدل پیشنهادی توسط ایکائو توضیح داد: برای پذیرش دستورالعمل پیشنهادی باید جلسات کارشناسی برگزار شود و کشورها و اعضا در جلسه حضور یابند. روند قضایی روند اجرای من به این صورت بود که این مقاله قبلا در یک مجله علمی بین المللی منتشر شده بود که به ایکائو دادم، در جلسه کمیته تخصصی شرکت کردم و از مدل خود دفاع کردم و جزئیات را توضیح دادم و داوران هر کدام این کار را انجام دادند. یک سری تغییرات: توصیه های آنها را اصلاح کردم و در نهایت روند پیاده سازی را در صفحه آنها توضیح دادم. فصل ۹: راهنمای سیستم های مدیریت ایمنی ایکائو. این فرآیند پیاده سازی در www.icao.int/SMI موجود است.

در انتهای پیام