ارائه بیش از یک میلیون محصول وام برای ازدواج، فرزندان و حقوق صاحبان خانهمعاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: امسال بیش از یک میلیون مرکز اعتباری ودیعه ازدواج، زایمان و مسکن به ارزش ۹۹ همات در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، مهدی سحابی درباره وام مسکن و سپرده اظهار کرد: تا ۲۱ مهرماه ۱۳۱ هزار پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۹۴ هزار نفر ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره اعتبار برای تربیت فرزندان گفت: ۴۰۰ هزار نفر از طریق این تسهیلات ۱۶۲ هزار میلیارد ریال دریافت کردند.

همچنین به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی تا ۲۱ مهرماه ۵۰۷ هزار نفر از وام ازدواج به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد ریال بهره مند شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش نشان می دهد.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره تامین مسکن خانواده های دارای فرزند سوم گفت: طبق بند ۳ بند ۱۶ قانون بودجه امسال برای خانواده های بی سرپرست ساخته شد. فرزند سوم از سال ۲۰۱۹ متولد شد، مرکز ۲۰۰ میلیون سپرده، ساخت و خرید خانه باید پرداخت شود. بر این اساس بانک مرکزی تخصیص و ضوابط این بانک را برای شش بانک پست بانک، تجارت، صادرات، تعاونی توسعه، کشاورزی و مسکن ابلاغ کرده است.

سحابی با بیان اینکه قانونگذار به صراحت اشاره کرده است که این تسهیلات باید به خانواده های بی سرپرست ارائه شود، تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی در ارائه این تسهیلات با آن مواجه است این است که بانک واقعاً امکان کنترل آن را ندارد. متقاضی خانه ندارد، خواه نباشد. لذا مقرر شد وزارت راه و شهرسازی این اطلاعات را برای استعلام از طریق اینترنت به بانک ها ارسال کند.

وی تاکید کرد: در صورت پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای استعلام وضعیت متقاضی در خصوص مسکن و کمبود مسکن، تامین مسکن برای خانواده های بی سرپرست دارای فرزند سوم تسریع می شود. بانک ها.

در انتهای پیام