ادعاهای جدید گروسی دانستن درباره ایرانبه گزارش صدای ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با روزنامه اسرائیلی هیوم، در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت بر بالا این سیستم هسته ای ایران. من می خواهم با ردیابی به تحلیف وی شناخته شده به عنوان مدیرکل آژانس نشاط اتمی گروه ملل متحد در آمریکا، با رویکردی انصافاًً واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم نسبت به ایران آغاز کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صراحت ادعا کردم کدام ممکن است وضعیت {نمی تواند} به همین منوال شکسته نشده یابد. در آن نقطه من می خواهم تقاضا ورود دقیق به متنوع اجتناب کرده اند وضعیت‌ها (در ایران) را داشتم، با این حال در ابتدا درخواستم نادیده گرفته شد.

وی با ردیابی به همکاری شخصی با مقامات ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، ذکر شد: شرایط فوق العاده ظریف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به ایران می رفتم با این حال توانستم این موضوع را رفع کنم. ما سودآور شدیم وارد شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در ایران تنظیم حکومت رخ داد. با این حال شخصی این استراتژی نتایج خوبی به در کنار نداشت.

گروسی علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است اورانیوم غنی شده در یک واحد مکان نامعلوم در ایران پیدا شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این موضوع درگیر کننده است از هیچ ماده هسته ای در آنجا کشف شد نمی شود.

مدیرکل آژانس خاطرنشان کرد: سوالات ما اجتناب کرده اند ایران واضح، آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده واضح بود. اگر داروها هسته ای وجود داشت، الان مکان بودند؟ اگر از دستگاه موجود است کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آن چه کار شده است؟ ما سابقه ای {در این} مورد نداریم. این امر منجر به حداقل یک توسعه عصبانی کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سری سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ شد کدام ممکن است از نظر من اجتناب کرده اند تذکر فنی نمی توان به آن است اعتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل به بن بست منجر شد.

وی در شکسته نشده به تجزیه و تحلیل لغو تحریم‌ها در وین با هدف احیای برجام تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به هم مرتبط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو امکان بدست آوردن به توافقی کامل مشابه بین‌المللی نشاط اتمی موجود است. آژانس، در حالی کدام ممکن است ایران. بررسی با آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی آژانس در بن بست قرار دارد، دردسر است.

گروسی ذکر شد: “در فینال سفرمان به ایران، با توجه به چگونگی بدست آوردن به شفافیت با توجه به امتیازات باقی مانده به هماهنگی رسیدیم. به معنای واقعی کلمه هستند هیچ هماهنگی اساسی وجود نداشت.” چیزی کدام ممکن است ما به آن است انگشت یافتیم هماهنگی بر بالا راهی برای شفاف سازی امتیازات بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در راه آن هستیم. هفته بلند مدت ایران اولین مجموعه دانش را حاضر خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس می توانیم آن را تجزیه و تحلیل کنیم. خیلی به نتیجه این همکاری متکی است.

وی تاکید کرد: می‌خواهم این موضوعات را روشن کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه‌ای برسم کدام ممکن است افکار محله بین‌المللی را دستی تدریجی.

رئیس آژانس بین‌المللی نشاط اتمی گروه ملل ذکر شد: من می خواهم به هیچ‌کس شک ندارم، با این حال ایران باید تدریجی تدریجی کدام ممکن است جستجو در بدست آوردن به سلاح هسته‌ای نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پاسخ‌های صریح می‌دهیم. من می خواهم آرزو می کنم همه عامل را مدیریت کنم. متعاقباً آنچه را کدام ممکن است به ایران گفتم را ارائه می دهیم می گویم. من می خواهم به آنها دلیل دادم کدام ممکن است اگر دوست دارید به حالت دوره ای برگردید، باید شفاف باشید، در هر مورد دیگر مطلقاً غیرقابل دستیابی است. تکرار می کنم کدام ممکن است رویکرد من می خواهم خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده با این حال در عین جاری دردسرساز گیرانه است.

گروسی در طولانی مدت صحبت‌های شخصی دانستن درباره شبح اسرائیل برای حمله به قدرت هسته‌ای ایران اظهار امیدواری کرد کدام ممکن است به هیچ وجه چنین نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه حمله به قدرت هسته‌ای اجتناب کرده اند تذکر اصول بین‌المللی ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجازه شیوع آن را داد.