ادشاه بحرین: همیشه در یک صف و در یک سنگر با عربستان ایستاده‌ایمپادشاه بحرین امروز ضمن سفر به عربستان و دیدار با ملک سلمان گفت که این دیدار در ادامه هماهنگی ها و رایزنی های مستمر دو کشور با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان درباره تحولات منطقه صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز چهارشنبه در سخنانی پس از ورود به ریاض گفت: منامه به دلیل اعتقاد به هدف و سرنوشت، همیشه در یک صف و در یک سنگر با عربستان ایستاده است.

وی مدعی: امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت بحرین است و این کشور رکن اصلی امنیت، ثبات و سوپاپ اطمینان منطقه در برابر خطرات و تهدیدات موجود است.

حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین امروز (چهارشنبه) سفر از پیش اعلام نشده خود به ریاض را آغاز کرده است.

ادشاه بحرین دومین رهبر کشور حاشیه خلیج فارس است که پس از هیثم بن طارق، پادشاه عمان در یائدهم ه

انتهای پیام