ادرات فولاد ایران افزایش یافتآبق آمار ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۱ میلیون تن فولاد تولید شده از شمش فولاد تا مقاطع طویل، محصولات ف. همچنین آمار نشان می دهد علاوه بر تامین نیاز داخلی، تولید فولادیها (جز مقاطع تخت فولادی) افزایش ۱۳ تا ۴۸ درصدی نسبت به آمارهای احتمالی آنها در مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در اختیار، قرار گرفته است، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۸۰۷ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر می شود که به نسبت پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن می شود. دریافت در مجموع ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

کل مقاطع طویل فولادی در ۱۰ ماه سال جاری به دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و ۷۹۸ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد رشد داشته است. در مقابل اما نرخ رشد کل مقاطع فولادی در مدت چند سال جاری برابر ۴۹۵ هزار تن است که در مقایسه با ۵۷۵ هزار تن در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، افت ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تدی ماه، دو میلیون و ۷۲۷ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انوانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شده است. این آمار در مدت سال گذشته مشابه دو میلیون و ۳۷۳ هزار تن بوده است و بر این اساس میزان تولید محصولات فولادی در این مقایسه آماری رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

طبق معمول همیشه، بیشترین درصد افزایش مربوط به آهن اسفنجی است که با رشد ۴۸ درصدی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه فال گذگذته به ۹۸۵ هزار رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۳۹۹، میزان رشد اسفنجی ایران ۶۶۶ هزار تن ثبت شده است. این در حالیست که وارد اسفنجی به کشور صفر است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری