اداری خراسان‌جنوبی – ایسنا


اداری خراسان‌جنوبی

ایسنا / خراسان جنوبی شورای اداری استان، عصر امروز ۳۰ بهمن ماه به ریاست استانداری خراسان‌جنوبی در محل استانی خراسان‌. در این جلسه حکم دو معاونت اجرایی نیز ابلاغ شد.

عکس: زهرا حمیدی

اداری خراسان‌جنوبی

اداری خراسان‌جنوبی

اداری خراسان‌جنوبی

اداری خراسان‌جنوبی

اداری خراسان‌جنوبی

اداری خراسان‌جنوبی

اداری خراسان‌جنوبی

اداری خراسان‌جنوبی

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری