اختصاص ۷۴ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در خراسان جنوبیایسنا / خراسان جنوبی برنامه ریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیز کشور از اختصاص ۷۴ میلیارد میلیارد اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری و منابع طبیعی در خراسان جنوبی از ابتدای سال مدیریت معاونت خبر داد.

عبدالرضا بازدار، شب گذشته ۱۱ اسفند در نشست با وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان، اظهار کرد: طرح مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور اجرای آبخیزداری، مرتع و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی رسیده است که ۷۴ میلیارد تومان اختصاص یافته است. است و بقیه در حال انجام است.

به گزارش ایسنا، در جریان بازدید معاونت برنامه ریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مشکلات پلاک ۱۵۶ غنی آباد شهرستان بشرویه که سالهاست گریبانگیر مردم است; بررسی شد.

مسائل و مشکلات منابع طبیعی، مراتع، مشارکت در ایجاد مرتع و اعتبارات مطرح و پیشنهادی اجرای طرح های منابع طبیعی به تعاونی ها به جای پیمانکاران، که آن را به خود مردم خواهند رساند و اجرای طرح آبخیزداری در استان در این سفر مورد هدف واقع شد.

انتهای پیام