اختصاص ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای مراکز فنی و حرفه ای در سفرهای استانی هیت دولت


ایسنا / ایلام در مراسمی، حامد سلیمانی به سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام معارفه شد.

“امیر میمنتآبادی” معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیرکل فنی و حرفهای استان ایلام، با بیان اینکه محل آموزش سفر ریاست جمهوری ۷۰۰ میلیارد تومان برای مراکز فنی و حرفه ای ۱۰ استان کشور است. سال ۱۴۰۱ اختصاص یافته است، گفت: این در حالی است که ۱۵۰ میلیارد تومان کل اعتبار برای ت

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در سفرهای خود به مراکز تجهیز توجه دارد آموزش و فنی حرفه ای و مرکز فنی و حرفه ای ایلام به عنوان یکی از این مراکز در حال تجهیز است، گفت: توانمندسازی جوانان و افراد جویای کار از طریق ارائه آموزش وظایف مهارتی ذاتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است و وجود ندارد التحصیلان دانشگاهی بیکار نشان دهنده عدم توجه به آموزش های مهارتی است که باید بیشتر به سمت توسعه این آموزش ها پیش برویم.

معاونان سازمان امور فنی و حرفهای کشور تاکید کرد: این سازمان زیرساختهای مناسب در آموزشهای مهارتهای غیررسمی در اختیار دارد که ادارات دیگر می توانند از این کارها استفاده کنند و اگر افراد آموزش و مهارتهای لازم را نبینند، به عدم داشتن مدرک تحصیلی کاهش بهره وری. استعدادهای جوان و نیروی کار بود.

میمنتآبادی گفت: قانون اختصاصی کردن درآمدهای فنی و حرفه ای به تصویب و ابلاغ می شود و برای اولین بار، درآمدهای آن، قانونمند و در قانون دائمی و کل آن به زمان برمی گردد که در انگیزه افراد نقش زیادی دارند.

در پایان این مراسم از زحمات علی رشیدی که از اردیبهشت ۱۳۹۹ مدیرکل فنی و حرفه ای را بر عهده داشت تجلیل و حامد سلیمانی به سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام معارفه شد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری