اختصاص ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر تهران از سوی وزارت کشوررئیس شورای اسلامی شهر تهران از اختصاص ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر تهران از سوی وزارت کشور خبر داد و گفت: اتوبوس های جدید ظرف چند ماه آینده وارد ناوگان اتوبوسرانی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران پیش از آغاز جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: موفق وزارت کشور یکهزار دستگاه اتوبوس به تهران تخصیص داده و یک هزار دستگاه اتوبوس نیز به سایر کلانشهرها اختصاص داده شده است. به این ترتیب تهران با عقد قرارداد می‌تواند این اتوبوس‌ها را وارد کند و مونتاژ آن در داخل کشور انجام شود و پس از این مرحله اتوبوس‌ها به ناوگان اتوبوسرانی تزریق خواهد شد که این می‌تواند خبر خوبی برای شهروندان تهرانی باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب علاوه بر برنامه های شهرداری برای خرید اتوبوس و اورهال، این اتوبوس های جدید نیز به ناوگان اتوبوسرانی وارد خواهند شد و این ظرف چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

رئیس جمهور اسلامی شهر در خصوص تصمیمات روز گذشته مجلس شورای اسلامی تهران بر واگن به کشور شورای کرد: ورود مجلس در خصوص ورود واگنهای یخچالدار بود که تصور می کنم این واگنهای واگنهای بین شهری هستند امیدوارم در میان آنها حداقل ۵۰۰ دستگاه واگن شهری هم وجود داشته باشد. نجاده شود تا بدین ترتیب کمکی به مجموعه متروی تهران شود.

انتهای پیام