اختتامیه “ایران مرز پرگهر” برگزار می‌شودمعاون فرهنگی جهاددانشگاهی از برگزاری آیین اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی “ایران مرز پرگهر” خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر جمال رحیمیان درباره طرح ملی “ایران مرز پرگهر” گفت: این طرح به منظور تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی دانشجویان ایران از سال ۱۳۸۴ با حمایت جهاددانشگاهی، وزارتخانه ها و سازمان ها مرتبط آغاز به کار کرد.

وی گفت: ایده طرح ایران مرز پرگهر بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی های صورت گرفته از دانشجویان مطرح شد. بر اساس نتایج، بحث گردشگری یکی از موضوعات مورد استقبال دانشجویان بوده است.

وی در ادامه افزود: پس از انقلاب اسلامی ایران تا سال ۱۳۸۴ دستاوردهای مختلفی در عرصه‌های فناوری، تکنولوژی و صنعتی داشتیم و آشنایی دانشجویان با این دستاوردها از اهمیت به سزایی برخوردار است. از اهمیت این موضوع میتوان به سخن مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی اشاره کرد.ایشان در خصوص طرح ایران مرز پرگهر فرمودند؛ این کار از دغدغه‌های من است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر، روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت در سالن شهید دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام