احتمال کاهش اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملیانجمن حزب اعتماد ملی گفت: اعضای شورای مرکزی این حزب ۵۵ نفر هستند و برخی در داخل حزب معتقدند باید این تعداد کاهش یابد و به جای آن کمیته های حزب فعال تر شوند.

محمدصادق جوادی حصار در گفت وگو با اشاره به تلاش حزب اعتماد ملی برای بازنگری در اساسنامه خود بیان کرد: مدتی است که این کار شروع شده است اما هنوز پیش نویس آن آماده نشده است. البته هرگاه پیش نویس آماده باید به تصمیم شورای مرکزی تا تغییرات در اساسنامه اعمال شود.

وی ادامه داد: حزب نیاز به روزتر داشت به خاطر همین تصمیم گرفتیم در اساسنامه اصلاحاتی انجام ده. ما دنبال تشکیلاتی هستیم. از سویی نیازهایی وجود دارد که در اساسنامه دیده نشده است و مواردی هم در اساسنامه وجود دارد که به. هدف ما از تفسیر این است که حزب پاسخگوی جامعه مخاطب خود باشد.

این خاطره سیاسی نشان داد: تعداد اعضای شورای مرکزی ۵۵ نفر است که از نظر برخی در داخل حزب باید این تعداد را کم کنیم و در مقابل کمیته های حزب را فعال تر کرده و حتی کمیته ها را به شورای مرکزی تصمیم گیری کنند.

وی در جلسات جلسات شورای مرکزی حزب هم گفت: با توجه به تعداد شورای مرکزی ما تلاش کنیم حتی المقدور یک بار جلسه داشته باشیم، اما به خاطر شرایط صحنه ای کشور جلساتی به صورت فصلی برگزار می شود.

حزب اعتماد ملی در مورد مسائل داخلی و خارجی هم موضعی دارد که من پیش از این موضوع از حزب در مورد طرح صیانت را اعلام کردم و در مورد جنگ دشمن هم عقیده داریم این جنگ پدیده شومی است و علیه هر کدام. ملتی به کار گرفته شود مظلوم است. ما جنگ را سخت می‌کنیم و می‌توانیم اختلافات را تا حد امکان از طریق گفتن وگو حل کنیم. ما معتقدیم جنگ مصداق ایجاد حاشیه امن برای قدرت های بزرگ و قربانی شدن ضعیف است. نباید این گونه باشد هر کشوری که قدرت بیشتری دارد که ضعیف تر ظلم کند.

انتهای پیام