اجرای قالب لبخند خدا در کهمره سرخیایسنا/ فارس پاسخگو برای گروه جهادی شهید سلیمانی روستای باغدانه ذکر شد: قالب عیدانه با عنوان لبخند خدا در تعدادی از روستا با همکاری خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران اجرا شد.

روح الله جباری روز شنبه ۲۸ اسفند در مخلوط خبرنگاران افزود: این قالب با همکاری خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران وسط خیریه سهیلی، پایگاه از دوام شهدای احمدآباد شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه علوم پزشکی شیراز اجرا شد.

وی با یادآوری اینکه در تعدادی از نوبت بسته های معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلام حیاتی بین نیازمندان dishing out تبدیل می شود، اجتناب کرده اند همکاری شورای شهر باغدانه {در این} قالب خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اقلام معیشتی برای ادغام کردن برنج، روغن، حبوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوجه فرنگی ماکارونی است.

جباری با ردیابی به اینکه خوب ارزش هر بسته ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است، خاطرنشان کرد: این اقلام در روستاهای بگدانه، مسقان، فتح آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمقان، سابوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاکت dishing out تبدیل می شود.

رئیس گروه جهادی شهید سلیمانی ذکر شد: نوروزی.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند ایجاد هجدهمین مرحله رزمایش یاری مومن خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} راستا اقلامی قابل مقایسه با برنج، کفش، رب گوجه فرنگی، مرغ، ماکارونی، روغن خوراکی، عدس، نخود، نخود، سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید… نوسازی شده است. . dishing out شده است.

جباری خوب ارزش هر بسته را حدود هفت میلیون ریال ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} مرحله درصدی اجتناب کرده اند بسته کمک معیشتی با حمایت این گروه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط خیریه شهدای احمدآباد شیراز dishing out شده است.

انتهای پیام/