اجرای طرح ملی مسکن نیازمند اقدام جدی استایسنا/لرستان استاندار پادشاهی گفت: اجرای طرح ملی مسکن نیازمند اقدام جدی است.

مسلم مرادی در جلسه شورای مسکن آن شهر با بیان اینکه موضوع مسکن یکی از مهم ترین مسائلی است که خانواده ها دارند، گفت: با توجه به فرصتی که دولت برای خانه دار شدن به خانواده های فقیر داده است. دستگاه های اجرایی شهرستان باید برای اجرای این طرح همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه های اجرایی پایتخت فهرست اراضی اضافه ای که در خانه های ملی اداره راه و شهرسازی دارند را اعلام کنند، افزود: تاخیر در این موضوع مورد قبول دستگاه ها نیست.

رئیس بخشداری فیروزآباد با اشاره به بخشداری فیروزآباد گفت: لازم است مشارکت مردم فیروزآباد در اجرای این طرح مشخص شود و راهکار مناسبی برای بهره مندی مردم فیروزآباد از این طرح اندیشیده شود. تا مشکلاتشان حل شود.

مرادی گفت: باید این طرح را جدی بگیریم و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات موجود در طرح شهر برطرف شود چرا که با تامین شش هکتار زمین می توانیم جزو اولین شهرها باشیم. جایی که در اجرای مسکن ملی اتفاق افتاد.

۸۴۰۰ نفر متقاضی مسکن ملی شدند

رئیس اداره راه و شهرسازی ادامه داد: از زمان شروع ثبت نام در طرح ملی مسکن ۸ هزار و ۴۰۰ نفر درخواست داده اند و هزار و ۴۷۰ نفر تایید شده اند.

پرویز دانیالی گفت: حدود ۸۰۰ نفر از مجموع متقاضیان مسکن ملی در شهرستان مورد تایید اولیه قرار گرفتند.

وی با اشاره به صاحبان طرح افزود: این متقاضیان از سوی اداره راه و شهرسازی به بانک معرفی می شوند، محدودیت زمانی برای ثبت نام ندارند و فقط باید مالکیت داشته باشند. مدارک و پروانه های ساختمانی با تاریخ معتبر و ثبت سامانه کد پروژه. برای معرفی بانک

دانیالی با اشاره به تامین زمینی به مساحت ۶۳ هزار و ۳۰۰ متر مربع در مجاورت حربین ناب در مجاورت شهرک مسکن مهر گفت: منتظر بررسی اداره امور آب شهرستان هستیم. ، برای ساختن آن. مسکن ملی در شهر می تواند راه اندازی شود.

در انتهای پیام