اجرای طرح صیانت در صحن علینی از هجمه به مجلس و نظام جلوگیری می کندعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید، در حالی که باید به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی پرداخته شود، اما نباید شرایط و فضای سوء استفاده رسانه های معاند و نفوذی های داخلی در رابطه با این موضوع را ایجاد کرد که بهانه فضای مجازی را ایجاد کرد. هم مجلس و را مورد هجمه نظام قرار می دهد و هم اینکه عملا باعث تشویش ذهن مردم و نگرانی آنها می شود.

کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، درباره طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی و واکنش به آن بیان کرد: فضای مجازی به هر صورت مشکلاتی است از جمله اینکه ما اذعان داریم ولنگاری در فضای مجازی وجود دارد. و حتما نیاز است که به هر صورت به آن پرداخته و کنترل شود. کما در همه جای دنیا و در اکثر افراد جامعه مجازی رها شده محض است که امنیت روحی و روانی، اقتصادی یا مسائل و کلیات یک کشور و جامعه را تحت الشعاع قرار دهد و به نوعی باعث تشویش اذهان مردم شود.

وی در ادامه عنوان کرد: درباره طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از اول هم معتقدیم که باید در صحن علنی مطرح شود چرا که با بیان و بررسی دیدگاه های کارشناسی نمایندگان مختلف، طرح اول اصلاح و نواقص آن را خواهد فهمید و ثانیا همه مردم به صورت زنده شرح مذاکرات را می شنوند به نوعی اقناع سازی و ایجاد زمینه پذیرش بین مردم به چون مردم مستقیما در جریان جلسه قرار می گیرند و استدلالات و انتخاب همه نمایندگان طبیعت را می شنیدندا مشاوره مجلس در این ارتباط باعث اطلاع بیشتر مردم می شود و با اقناع و رضایت مندی آنها همراه خواهند بود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم گزارشان کرد: به نظرم ضمن اینکه باید به این موضوع پرداخته شود، اما نباید شرایط و فضای سوء استفاده از رسانه های معاند و نفوذی های داخلی را در رابطه با این موضوع ایجاد کنیم که بهانه موضوع فضای مجازی هم مجلس ایجاد شود. و نظام را مورد هجمه قرار می دهند و هم عملا باعث تشویش ذهن مردم و آنها می شوند.

سرمدی در پایان گفت: ما با اصل آن موافقیم اما همیشه هم تلاش کردیم که در صحن علی بیاید و در یک اقق.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری