اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا اصل داده {است تا} تأثیر تحریم ها بر روسیه را بازرسی تنبل


اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا دستور داده است تا تأثیر تحریم ها بر روسیه را بررسی کند

نخست وزیر بلژیک بلافاصله (جمعه) ذکر شد، رهبران اتحادیه اروپا اجتناب کرده اند کمیسیون اروپا درخواست شده است اند تا تأثیر تحریم ها بر روسیه را بازرسی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های اصولاً را در تذکر بگیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر ۲ کروا، نخست وزیر بلژیک به خبرنگاران ذکر شد: کمیسیون اروپا باید تاثیر تحریم ها را بازرسی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببیند خواه یا نه موضوعی باید اجتناب کرده اند این تذکر روشن شود یا خیر. میل در جاری حاضر تعمیر عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند در اطراف زدن بالقوه تحریم ها است. به کمیسیون اروپا اصل داده شده است کدام ممکن است این موضوع را {به دقت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمی بازرسی تنبل.

وی افزود: کمیسیون اروپا نیز باید تحریم های بیشتری را علیه مسکو در تذکر بگیرد. روسیه باید اصولاً اجتناب کرده اند تحریم های اروپا متاثر شود. به معنای واقعی کلمه هستند طرف روسی باید اصولاً اجتناب کرده اند طرف اتحادیه اروپا تحمل تاثیر تحریم ها قرار بگیرد.

انتهای پیام/