ابهامات درباره پیشنهادات آمریکا به لبنان درباره ترسیم مرزهای دریایی با رژیم غذایییک منبع دولتی آگاه اعلام کرد، هر آنچه از پیشنهادهای ارائه شده توسط نماینده آمریکا به مقامات لبنانی درزیابی در مورد «گمانه‌زنی» است، زیرا «سکوت رسمی در خصوص این موضوع» وجود دارد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی، رسانه های محلی پیشتر از پیشنهادات منتسب به آموس هاچستین، میانجی جدید آمریکا در مورد ترسیم مرزها بین لبنان و رژیم صهیونیستی در خصوص ترسیم مرزها را اعلام کردند، از جمله آنها “خط هوف” و منطقه “۸۶۰ کیلومتری” «در مقابل ترسیم خط پیچ در پیچ جدید یا انتقال از خطوط به میادین نفت و گاز یا» میدان در مقابل میدان «و هیچ پیشنهادی را تایید نکرده است.

در سال ۲۰۱۲ آمریکا از طریق فریدریک هوف، نماینده وقت این کشور، پیشنهادی برای حل نزاع دریایی بین لبنان و اسرائیل با تقسیم منطقه مورد نزاع با ترسیم خطی که آن زمان “خط هوف” شناخته می شود، مطرح می کند که به لبنان حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع است. و به اسرائیل حدود ۳۶ کیلومتر مربع از مساحت کل آن یعنی ۸۶ کیلومتر مربع را اختصاص می‌داد.

لبنان در آن زمان با این پیشنهاد مخالفت کرد چرا که حق خود را کامل می‌داند.

یک منبع دولتی که داد هویتش فاش نشد، افزود: لبنان به پیشنهادات هاچستین گوش فرا داده است و در حال حاضر رایزنی و پیگیری توسط میشل عون، رئیس جمهوری، نجیب میقاتی، نخست وزیر و نبیه بری، رئیس مجلس است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مهلت دادن به طرف لبنانی چهار تا شش هفته برای پاسخ گفت، مهلت مشخصی وجود ندارد، زیرا این موضوع در حال رایزنی است و به هیچ ضرب الاجلی مرتبط نیست.

در مقابل این سکوت طرف لبنانی، میانجی‌های آمریکایی نیز می‌توانند به عدم افشای پیشنهادات داشته باشند که به مقامات اطلاع داده شده بود و تنها به این سخن اکتفا کرد که مذاکره ترسیم مرزهای بین دو طرف “رو به است” و “شکافها کاهش یافته است” .

در همین راستا، قاسم هاشم، یکی از نمایندگان نزدیک به نبیه بری بررسیان کرد، چه نماینده آمریکایی مطرح کرد، دیدگاه و نظراتی است که لزومی ندارد نهایی شود.

وی همچنین تاکید کرد، رئیس مجلس صلاحیت دسترسی لبنان به ثروت خود را مطابق با قوانین بین المللی و با توجه به اطلاعات، شواهد و اسناد مربوط به این ثروت و مرزهای دریایی آن را تایید می کند.

هاشم اظهار کرد، لبنان همان مرحله نخست مذاکره، موضع واحدی مطرح کرده است و این برگ برنده آن و عامل قوت هیئت لبنانی حامی آن در مذاکرات غیرمستقیم بود.

وی در خصوص احتمال شراکت میان لبنان و اسرائیل در یکی از میادین گفت، لبنان امکان‌سازی دری را برای روابط عادی با اسرائیل بگشاید و یا مستقیم با اسرائیل داشته باشد.

در همین رابطه، تونی عیسی، خبرنگار و تحلیل سیاسی مدعی شد، سفر نماینده آمریکایی آمریکا به لبنان لزوما نباید موفقیتیز باشد چرا که معیار اصلی این است که «ایران» (همپیمان حزب الله) از توافق بین لبنان و اسرائیل در کنار باشد.

وی ادامه داد، این موضوع مربوط به خارج از داخل و مرزها و میادینی است که از آن صحبت می‌شود، بخشی.

عیسی عنوان کرد، اسرائیل در ماه مارس آتی حق اکتشاف نفت در میدان “کاریش” را و هدف تلآویو این است که فرصت را برای شروع پروژه به دلیل مهم آن از دست ندهد که منطقه را وارد اسرائیل به سامانه گازای است.

بین لبنان و اسرائیل منطقه مورد مناقشه به مساحت ۸۶۰ کیلومتر مربع بر اساس نقشه های ارائه شده توسط لبنان و اسرائیل در نزدیکی سازمان ملل وجود دارد و این منطقه از نفت و گاز است.

به همین منظور مذاکره غیرمستقیم بین دو طرف اسرائیلی و لبنانی در اکتبر ۲۰۲۰ تحت نظارت سازمان ملل و با میانجیگری آمریکا آغاز و پنج دور انجام شد که آخرین آن در چهارمین ماه گذشته برگزار شد.

انتهای پیام