آیت الله ری شهری دار فانی را وداع اظهار داشت


به گزارش رادیو صدای ایران، مصطفی آجرلو، سرپرست کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) همراه خود تایید خبر کشته شدن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام). بر او باد).

آیت الله محمد محمدی نیک عموماً معروف به ریشهری متولد ۱۳۲۵ اولین وزیر دانش جمهوری اسلامی در سال های ۱۳۶۳ به همان اندازه ۱۳۶۸ دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب بود.

آیت الله محمد محمدی نیک (رشری) اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۰ به همان اندازه ۱۳۸۸ به اصل رئیس معظم انقلاب مدت ها ریاست حجاج ایرانی خانه خدا را بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استراحتگاه های مکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدینه اجتناب کرده اند زائران یاد کرد. برگزاری فاصله های آموزشی برای زائران.

وی مشاور مردمان تهران در مجلس خبرگان مدیریت در وسط جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داماد آیت الله علی مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان مدیریت بود.

آیت الله ریشهری آثار متعددی اجتناب کرده اند جمله موسوعه امیرالمؤمنین علیه السلام، موسوعه امام حسین، دانشنامه امام مهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کتاب مجسمه اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیمیای عشق در خاطرات صوفی عظیم شیخ رجب اشاره کردن می تنبل. علی خیاط.