آیت الله ری شهری به ملکوت اعلی اتصال


آیت الله ری شهری به ملکوت اعلی پیوست

آیت الله ری شهری حوالی نیمه ساعت شب دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ در یکی اجتناب کرده اند بیمارستان های تهران بستری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وطن بازگشت.

به گزارش ایسنا، مصطفی آجرلو، مدیرکل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) همراه خود تخلیه پیامی در توئیتر ارتحال حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را تایید کرد.

آیت الله ری شهری به ملکوت اعلی پیوست

وی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود شفقنا اظهار داشت: وی در یکی اجتناب کرده اند بیمارستان های تهران بستری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوالی نیمه ساعت شب دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ به وطن بازگشت.

انتهای پیام/