آنهای هلال در زنجان توسعه می‌یابدایسنا/ زنجان جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در تلاش برای توسعه خانه‌های هلال در استان زنجان هستیم.

سیدقاسم موسوی صبح امروز (۲۸) در حاشیه مراسم افتتاح خانه هلال چینی نوردره با بیان اینکه راه‌اندازی خانه‌های هلال به منظور توانمندسازی جامعه و گسترش آموزش‌های امدادی برای مقابله با حوادث انجام می‌شود، اظهار کرد: برای ایجاد این مهم در تلاش برای توسعه خانه‌ها. هلال و توسعه آموزش های امدادی در مراکز شهری و روستایی، ادارات، کارخانه ها و شرکت های تولیدی شهرستان های زنجان، خدابنده، ابهر، طارم، خرمدره، ایجرود و ماهنشان هستیم.

جمعیت هلالاحمر استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه هزار و ۴۰۰ عضو در خانه های هلال استان داریم، گفت: بعد از افتتاح خانه های هلال، جذب و عضوگیری از داوطلبان و این علاقمندان از آموزش های امدادینیاز خواهند شد.

این مسئول، ایجاد فرهنگ داوطلبمحوری در جمعیت هلالاحمر استان زنجان را یکی از اهداف راهاندازی خانه هلال بیان کرد و افزود: آشنایی با خدمات در واقعیت بحرانی، نحوه جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی در شرایط بحرانی و امدادرسانی از مهمترین برنامه های آموزشی است.

وی افزود: راهاندازی خانه هلال در اجرای برنامه های پنج ساله جمعیت هلالاحمر و ارتقای شاخص های مردمی و تامین منابع داوطلبی با ایجاد خانه های هلال در مناطق شهری و روستایی انجام می شود.

جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به آسیب پذیری برخی از مناطق استان در مقابله با حوادث، متذکر شد: با توجه به آسیب پذیری مناطق مختلف در هنگام حوادث و آموزش به اقشار مختلف جامعه هنگام بروز حادثه، راه اندازی خانه های هلال در زمینه فعالیت های انسانی. نیاز است.

انتهای پیام