آموزش نسل سوم برای سالمندان در خراسان جنوبی انجام می شودایسنا/ خراسان جنوبی سالمندان ساکن خراسان جنوبی برای اولین بار در هفته سالمندان می توانند در دوره های آموزشی دانشگاه نسل سوم شرکت کنند.

پدیده افزایش جمعیت سالمند در کشور که نشان از توسعه و بهبود شرایط زندگی و افزایش امید به زندگی دارد، نیازمند برنامه ریزی برای داشتن جامعه ای سالم و فعال است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم بهداشت بیرجند، توانمندسازی سالمندان یکی از موثرترین و مهم ترین فعالیت ها برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آنان است. یکی از راهکارهای موفق بین المللی برای توانمندسازی سالمندان، ایجاد مراکز آموزشی و دانشگاهی برای سالمندان است. این امکانات با نام دانشگاه نسل سوم (U3A) که به دانشگاه سالمندان معروف است، فعالیت می کنند.

گروه هدف این مراکز افراد ۶۰ سال به بالا هستند. یکی از اقدامات معاونت بهداشتی کشور راه اندازی مدل محیطی U3A است که آموزش در زمینه های مختلف (تغذیه، سلامت روان، سلامت روان، فعالیت بدنی، مشکلات رایج سن) توسط معلمان مجرب با حوزه سالمندی ارائه می شود.

به همین منظور عملیات اجرایی پروژه دانشگاه سالمندان به صورت مستقیم آغاز و هفته ملی سالمند در کشور راه اندازی می شود. طبق هماهنگی های صورت گرفته از سوی گروه سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مجازی، آموزش ها از ۱۶ مهرماه هر هفته یکبار از ساعت ۱۸ برگزار می شود. تا ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر

در انتهای پیام