آموزش دسر مافین کدو حلوایی


یکی کارشناس تهیه شام ​​ همراه خود حضور در این سیستم های تلویزیونی طرز تهیه پای کدو حلوایی ماهر. در ویدئوی زیر، طرز تهیه دسر کدو میبینی.