آمریکا قصد ندارد در هند – اقیانوسیه با چین همکاری کندیک دیپلمات ارشد آمریکایی گفت، ایالات متحده آمریکا “هیچ قصدی” با چین در “چارچوب اقتصادی هند – اقیانوسیه” که بهزودی برگزار می شود، اما با شرکایی که با ایده یک منطقه آزاد و باز بدون “قلدرمآبی” هم نظر هستند، وجود ندارد. حال رایزنی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا به تازگی متعهد شده است که منابع دیپلماتیک و امنیتی را به هند و اقیانوس آرام اختصاص دهد تا در برابر آنچه تلاش چین برای ایجاد یک حوزه نفوذ منطقه ای به تاثیرگذارترین قدرت جهان میداند اختصاص یابد. مقاومت کند.

سند ۱۲ صفحه دولت باید از بازنگری استراتژی، ایالات متحده آمریکا روی هر نقطه از این منطقه، از جنوب آسیا تا جزایر اقیانوس آرام به منظور تقویت مواضع بلندمدت و برنامه ریزی خود را انجام دهد.

در این سند از برنامه‌های آمریکا برای راه‌اندازی مجدد اقتصادی هند – اقیانوسیه در اوایل پاسخ ابتکارعملی که دولت بایدن امید دارد دستکم شکافی دارد که مشخص با ترامپ در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد و این رئیسجمهوری پیشین آمریکا از یک تجارت ملی چندتی خارج شد، جبران کند.

دنیل کریتنبرینک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوسیه در کنفرانس خبری امروز (پنجشنبه) به خبرنگاران گفت، رایزنی های اولیه درباره این قاعده اقتصادی در جریان است.

او گفت: ما درگیر گفتوگوهای اولیه با شرکای خود در سراسر منطقه هستیم که دیدگاه ما را برای منطقه ای که میخواهیم و آن منطقه آزاد و آزاد است که در آن کشور عاری از اجبار و هراس است، تبیین می کند تا این امکان را داشته باشد که بتواند از نظر اقتصادی و امنیتی عمل کند. ود را آزادانه و بدون مانع دنبال کنند.

این مقام هیچ آمریکایی را نمی‌افزاید: و این گفته شما را می‌داند که در حال حاضر قصدی برای یک جمهوری با جمهوری خی دارد

شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین برنامه کمربند و کشورش که میلیاردها دلار برای ساخت زیرساخت در. این همچنین از بزرگترین بلوک تجارت آزاد جهان که شامل ایالات متحده نمی شود، موسوم به اقتصاد اقتصاد.

همچنین با اشاره به شراکت استراتژیک چین و روسیه، دنیل کریتنبرینک گفت که واشنگتن نمی تواند “چالشی از این چشمانداز نشات گرفته شده از بیانیه مشترک چین و روسیه ناشی می شود، نادیده شود.”

او گفت: ما طرفدار جهان و هستیم که بر حل دیدگاه و نوآوری است، نه اجبار و پرخاشگری. این دیدگاه مثبت ما برای منطقه است. فکر می کنم که این در تضاد کامل با دیدگاه دیگران، از جمله آنچه توسط روسای جمهور پوتین و شی جی است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری