آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اروپا اجتناب کرده اند اوکراین در حفاظت سایبری حمایت می کنندرئیس جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورای اروپا در ادعا ای مشترک گفتن کردند کدام ممکن است در پی حمله روسیه به اوکراین، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اروپا اختصاص داده شده شدند همکاری های شخصی را در زمینه ایمنی سایبری افزایش دهند.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورسولا فون لاین، کمیسر اتحادیه اروپا در ادعا‌ای مشترک گفتن کردند: ما اختصاص داده شده می‌شویم همکاری شخصی را در زمینه ایمنی سایبری در {پاسخ به} حمله روسیه به اوکراین آسانسور کنیم. همراه خود هم، امتحان شده‌های شخصی را برای هماهنگ کردن کمک‌های ایمنی سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به آنلاین برای ریاست جمهوری‌های اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولداوی افزایش خواهیم داد.

{در این} ادعا آمده است: «همراه خود ملاحظه به وضعیت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول جهان، ما به آسانسور رفتار مسئولانه مقامات در فضای سایبری یکپارچه خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای تقویت} قابلیت‌های سایبری در مواجهه همراه خود ورزش‌های مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌وفاداری‌کننده سایبری عاملان، همکاری خواهیم کرد». را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر دولتی.

آنها افزودند کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون اروپا در جاری تحمیل منصفانه گروه کاری مشترک برای تامین ایمنی نشاط اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای نشاط بی تجربه هستند.

بر ایده این ادعا، آمریکا طی ۵ سال بلند مدت ۱۱ میلیارد دلار برای مقابله همراه خود ضعیف چرخ دنده غذایی، ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدات مصرف شده ای {در سراسر} جهان اختصاص خواهد داد، در حالی کدام ممکن است اتحادیه اروپا بودجه ۲۵۰۰ میلیون دلاری را برای معامله با به این موضوع اختصاص داده شده کرده است. .

انتهای پیام/