آمار دیدنی بنزما همراه خود رئالمهاجم فرانسوی رئال مادرید بهتر از فصل فوتبال شخصی را سپری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار او به خوبی این را تدریجی می تدریجی.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مارکا، کریم بنزما در سر انجام دادن قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آمادگی خوبی برخوردار است.

بنزما علاوه بر این رئال مادرید را مقابل سویا نجات داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه امتیاز ارزشمند را به این کارکنان داد. او گل سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی این کارکنان را به ثمر رساند.

مهاجم فرانسوی این فصل برای رئال در ۳۹ تفریحی ۳۹ گل به ثمر رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ پاس گل داده است.

بنزما در صدر لیست گل های لیگ قرار دارد.

انتهای پیام/