آمار تفریحی سپاهان – التعاون



نیروهایی کدام ممکن است همراه خود عربستان سعودی پیوند خوردند به همان اندازه صعود را دشوارتر کنند.

به گزارش ایسنا، خدمه های سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید التعاون در دیداری اجتناب کرده اند گروه D لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار همراه خود جذب می کند به نوک رسید.

آمار این مسابقات به رئوس مطالب زیر است:

نسبت تصرف توپ

سپاهان ایران ۴۸.۸ – التعاون عربستان ۵۱.۲

گوشه

سپاهان ایران ۷ – همکاری عربستان ۱

به تصویب

سپاهان ایران ۴۰۹ – تعاون عربستان ۴۵۵

شلیک

سپاهان ایران ۱۷ – همکاری عربستان ۱۳

به مرز شلیک کنید

سپاهان ایران ۲ – همکاری عربستان ۵

برخورد همراه خود

سپاهان ایران ۱۹ – همکاری عربستان ۱۳

انتهای پیام/